ШУТИС, Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль

Та иж бүрэн шалгалтанд зориулсан шалгалтын түлхүүрийг өөрөө-бүртгүүлэх танай сургуулийн бүртгэлийн хуудсандаа тавтай морилно уу.

Танай ангийн багшийн өгсөн нууц код \тоон дарааллыг\ оруулаад “Бүртгэлээ Үргэлжлүүл” гэсэн сонголтыг дарна уу.

Шалгалтын түлхүүрт өөрөө-бүртгүүлэх

Танай курсын багшийн өгсөн эсвэл хичээлийн конспект дотор буй нууц кодыг ашиглана уу.


Та шалалгалтынхаа түлхүүрийг хаясан эсвэл олохгүй байгаа юу?
Шалгалтын түлхүүрийг сэргээж олж авах

Шалгалт Дуусгасан Гэрчилгээг компьютерт суулгаж авах эсвэл хэвлэх хэрэгтэй юу?
Шалгалтын Гэрчилгээг компьютерт суулгаж ав